Sort By:
View:
  • Bài PR Doanh nghiệp.
  • Bài viết PR 100% nội dung mới.
  • Độ dài bài viết tối thiểu là 800 chữ.
  • Thể hiện trọn vẹn thông tin yêu cầu từ phía khách hàng.
  • Bài viết về doanh nghiệp chân thực, dựa trên quá trình trò chuyện với khách hàng, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp.
  • Cách thể hiện đa dạng, ấn tượng, dễ nhớ.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng.

  Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).

  1.000.000 
  • Bài PR Doanh nghiệp.
  • Bài viết PR 100% nội dung mới.
  • Độ dài bài viết tối thiểu là 800 chữ.
  • Thể hiện trọn vẹn thông tin yêu cầu từ phía khách hàng.
  • Bài viết về doanh nghiệp chân thực, dựa trên quá trình trò chuyện với khách hàng, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp.
  • Cách thể hiện đa dạng, ấn tượng, dễ nhớ.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng.

  Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).

  1.000.000 
  • Bài PR sản phẩm
  • Bài PR đăng trên báo mạng, trang tin, diễn đàn,..
  • Bài viết PR 100% nội dung mới.
  • Độ dài tối thiểu là 800 chữ.
  • Thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu của khách hàng về sản phẩm trong bài viết.
  • Bài PR sản phẩm được tiếp cận ở nhiều hướng khác nhau, đảm bảo đạt hiệu quả truyền thông.
  • Bài viết PR sản phẩm được thể hiện với chủa nội dung sáng tạo, .
  • Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng.

  Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).

  1.000.000 
 •  

  ·        Bài PR sản phẩm

  ·        Bài viết PR 100% nội dung mới.

  ·        Độ dài bài viết tối thiểu là 800 chữ.

  ·        Thể hiện trọn vẹn thông tin yêu cầu từ phía khách hàng.

  ·        Bài viết về sản phẩm chân thực, dựa trên quá trình nghiên cứu, trải nghiệm sản phẩm.

  ·        Cách thể hiện đa dạng, dễ nhớ.

  ·        Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng.

  ·        Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).

  1.000.000 
  • Bài PR Doanh nghiệp.
  • Bài PR đăng trên báo mạng, trang tin, diễn đàn,..
  • Bài viết PR 100% nội dung mới.
  • Độ dài tối thiểu là 800 chữ.
  • Thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu của khách hàng về Doanh nghiệp trong bài viết.
  • Bài PR Doanh nghiệp được tiếp cận ở nhiều hướng khác nhau, đảm bảo đạt hiệu quả truyền thông.
  • Bài viết PR Doanh nghiệp được thể hiện với chủa nội dung sáng tạo, .
  • Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng.

  Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).

  1.000.000